تحقیقات نشان می دهد سن پزشکان، با میزان مرگ و میر بیماران ارتباط دارد -اخبار گوشی و تبلت

تحقیقات نشان می دهد سن پزشکان، با میزان مرگ و میر بیماران ارتباط دارد

قیمت گوشی قیمت تبلت اخبار گوشی و تبلت

بنابر تحقیق تازه ای که از سوی ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شده، سن پزشک شما، ممکن است روی کیفیت خدماتی که در بیمارستان دریافت می کنید تاثیرگذار باشد و حتی می تواند شانس بقای شما را افزایش یا کاهش دهد.

محققان آمار مربوط به بیش از ۷۰۰ هزار بیمار بستری شده در بیمارستان های بریتانیا که توسط ۱۹ هزار پزشک متخصص در بازه زمانی سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ ویزیت شده اند را مورد بررسی قرار داده و دریافته اند هرچه سن پزشکان بیشتر باشد، امکان مرگ و میر بیماران نیز افزایش می یابد.

طی یک بازه زمانی ۳۰ روزه، بیمارانی که توسط پزشکانی با سن زیر ۴۰ سال مداوا می شوند، تا ۱۰٫۸ درصد در خطر احتمال مرگ و میر قرار دارند. در همین حال، این رقم برای پزشکانی با سن ۴۰ الی ۴۹ سال، ۵۰ الی ۵۹ سال و بالاتر از ۶۰ سال، به ترتیب تا ۱۱٫۱، ۱۱٫۳ و ۱۲٫۱ درصد افزایش می یابد.

به مرور زمان، مهارت های پزشکان ممکن است کاهش یابد یا روش های درمانی آنها از متدهای مدرن تر تاثیرگذاری کمتری داشته باشد

این آمار، با در نظرگیری متغیرهای متفاوتی مانند نرخ مرگ و میر بیمارستان و تنوع بیماری های افراد بستری شده به دست آمده است. ضمناً تمام بیماران بالاتر از ۶۵ سال داشته اند و از بیمه پزشکی سالمندان بهره مند بوده اند. گفتنی است که در صورت اعمال تغییراتی در فاکتورهای موثر، مانند تعدد بیماران ویزیت شده از سوی پزشکان، این آمار دچار تغییر می شود. مثلاً پزشکان سالخورده تری که تعداد بیشتری از بیماران را مورد مداوا قرار می دهند، با افزایش نرخ مرگ و میر مواجه نشده اند.

گفتنی است که نتایج این تحقیق به صورت شهودی به دست آمده و لزوماً سن پزشکان تاثیری بر نرخ مرگ و میر ندارد. در عوض، محققان فاکتورهای دیگری را در این امر موثر دانسته اند؛ مثلا به مرور زمان، مهارت های پزشکان ممکن است کاهش یابد یا روش های درمانی آنها از متدهای مدرن تر تاثیرگذاری کمتری داشته باشد. در عوض، پزشکان جوان تر آشنایی بیشتری با روش های درمان تازه دارند.


تحقیقات نشان می دهد سن پزشکان، با میزان مرگ و میر بیماران ارتباط دارد

پاسخ دهید

قیمت خرید تبلت و گوشی موبایل